تفنگهای گوله زنی

                                                           

تفنگهای گلوله زنی                                 

                     

  

                              

مصاحبه با معاونت محترم اسلحه ومهمات ارتش جمهوري اسلامی :

بنا به درخواست تعداد بي شماري از خوانندگان گرامي در خصوص قوانين دريافت مجوز حمل سلاح ونگهداري آن با هماهنگي دفتر معاونت محترم اسلحه ومهمات مصاحبه اي با جناب سرهنگ تاجيك داشتيم.

در همان ابتداي ورود با برخوردگرم وصميمانه معاونت محترم اسلحه ومهمات روبرو شديم.دفتري آراسته ومحيطي كه به انسان آرامش مي بخشيد. با تمام مشغله هاي بسيار زياد ايشان با روي گشاده پذيراي ما شدند وبه سئولات ما پاسخ گفتند وبا اشراف كامل از پست خود وماموريت محوله به ايشان مواردي را در خصوص پاره اي ديگر از مسائل حمل سلاح بيان نمودند.

در ابتدا از ايشان پرسيديم:                                                                  

شرايط احراز صلاحيت براي صدور پروانه حمل ونگهداري سلاح چيست؟

جناب سرهنگ فرمودند: بر خلاف سالهاي قبل از انقلاب اسلامي كه شرايط دريافت پروانه حمل ونگهداري سلاح فقط براي افراد خاص با موقعيتهاي بالاي اجرائي ويا مالي وجود داشت.امروز شرايط دريافت پروانه حمل ونگهداري سهل تر شده وتمام مردم در صورت داشتن صلاحيت مساوي هستند البته اين به معني آشفتگي ويا عدم كنترل ونظارت كافي از سوي معاونت اسلحه ومهمات نمي باشد.

لطفا بفرماييد بر طبق مقررات هر فرد ايراني چه تعداد سلاح وبا چه كاليبري مي توان داشته باشد؟

بر طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران هر فرد كه تابعيت ايراني داشته باشد و مراحل احراز سلامت اخلاقي ،جسمي ،روحي وهويت اجتماعي را طي نمايد مي تواند همزمان مجوز حمل سه قبضه سلاح شكاري (يك قبضه گلوله زني،يك قبضه ساچمه زني،يك قبضه خفيف كاليبر 22 ) را داشته باشد.

همچنين در خصوص صدور پروانه حمل سلاح هيچ گونه تفاوتي بين آقايان وخانم ها وجود ندارد ،با اين صورت كه خانمها هم مي توانند جهت كسب پروانه حمل ونگهداري سلاح اقدام نمايند .جهت كسب پروانه حمل سلاح مراحل زير بايد طي شود:

1-مراجعه به فروشگاه هاي مجاز خريد وفروش سلاح و يا خريد سلاح داراي مجوز

2-پر كردن فرم پرسشنامه احراز هويت اجتماعي

3-پر كردن فرم معرف يا ضامن خوشنام يا معتبر بنا به تشخيص نيروي انتظامي محل سكونت متقاضي وتاييد آن

4-شش قطعه عكس 4*3

5-كپي شناسنامه به همراه اصل آن جهت تطبيق

6-ارائه كد ملي

جناب سرهنگ لطفا بفرماييد آيا در خصوص كسب مجوز حمل سلاح گلوله زني با ساير تفنگها تفاوتي وجود دارد؟

خير، بر خلاف تصور عمومي شرايط دريافت اين نوع سلاح هيچ گونه تفاوتي با ساير سلاح ها ندارد.

آيا براي دريافت حمل ونگهداري سلاح حتما بايد به اداره مركزي در تهران مراجعه شود يا خير؟

براي كسب مجوز حمل سلاح نزديك به 80 شعبه در سراسر كشور داير شده است كه در تمامي مراكز استانها وساير شهرستانها ي بزرگ تابعه آن فعال باشند .اما در بعضي مناطق مثل شمال كشور واستان فارس به دليل شرايط اقليمي وفرهنگ بيشترين تراكم وتقاضا وجود دارد.

قبلا فرموديد كه صلاحيت جسمي وروحي فرد متقاضي نيز بايد اثابت برسد،چگونه؟

بعد از طي مراحل مقدماتي وقبل از صدور مجوز روز جهت جلسات تمرين عملي تير اندازي وآزمايش تئوري وعلمي در نظر گرفته شده كه صلاحيت جسمي وروحي فرد هم در اين مراحل بررسي واحراز خواهد شد.پس از طي مراحل گفته شده مجوز فرد متقاضي در تهران يا توسط پست ارسال مي شود ويا مي توانند شخصا به اداره معاونت اسلحه ومهمات مراجعه نمايند در مورد شهرستانها نيز مجوز هاي حمل سلاح توسط پست ارسال مي گردد.اما در مناطقي كه اداره پست پوشش ندارد فرد متاقاضي بايد حضور را جهت دريافت مجوز به معاونت مراجعه نمايد .همچنين طرحهاي جديد در دست تهيه مي باشد تا بتوانيم سرعت صدور پروانه حمل ونگهداري را بيشتر نماييم.طرح اينترنت كه ايجاد شبكه فعال براي مرتبط نمودن تمام شعبات سلاح وفروشندگان مجاز سلاح مي باشد تا ضمن برقراري ارتباط سريع ،انتقال اطلاعات از شهرستانها بوسيله رايانه انجام ومجوز حمل نيز پس از صدور در اسرع وقت توسط پست پيشتاز اعاده مي گردد.

                                    

در هنگام تحويل سلاح چه آموزشهاي ديگري در خصوص نحوه استفاده وحمل ونگهداري سلاح داده مي شود؟

اين آموزشها در حوزه تئوري وعملي مي باشد كه مقررات حمل ،نگهداري ،خريد وفروش وتذكرات مربوط به تخلفاتي كه موجب ابطال جواز مي شود ونيز تيراندازي در ميدان تير آموزش داده وسپس امتحان گرفته مي شود.

اگر فرد متقاضي در اين امتحان قبول نشود چه؟

برابر مقررات براي يك بار ديگر آموزش وآزمون وي تكرار ودر صورت قبول نشدن به وي ابلاغ مي شود تا سلاح را به فرد ثالثي اعاده نمايد.

در شهر بزرگي همچون تهران چند فروشگاه مجاز سلاح وتعمير گاه وجود دارد؟

مراكز مجاز فروش سلاح در كشور حدود 200 مركز مي باشد كه 19 فروشگاه آن در تهران است وتعدادي از آنها نيز تعمير گاه مجاز سلاح مي باشد.

لطفا بفرماييد به چه سلاحي مجاز گفته مي شود؟

هر سلاحي كه نزد مراكز صدور مجوز حمل داراي سابقه باشد مجاز شمرده مي شود در غير اينصورت آن سلاح غير مجاز محسوب مي گردد.

تخلفاتي كه موجب لغو پروانه حمل مي شود چيست؟

در صورت استفاده مجرمانه از سلاح يعني تهديد ،ايجاد رعب ووحشت ،سرقت،قتل وسپردن سلاح بدست فاقد صلاحيت مراتب به دادگاه منعكس وبا حكم قضايي مجوز حمل لغو خواهد شد.

در صورت استفاده از سلاح جهت دفاع از خود چه حكمي دارد؟

تشخيص وصدور حكم در چنين شرايطي بر عهده دادگاه مي باشد .اما بطور كلي سلاح شكاري جهت استفاده در اين نوع موارد به كسي داده نمي شود.

آيا فردي كه تخلف كرده وتخلف وي اثبات شده است وجواز حمل وي باطل شده است اسله خود را نيز از دست مي دهد،به اين معني كه از وي سلب مالكيت خواهد شد؟

خير،سلاح فرد متخلف توقيف شده ومدت 2 ماه به وي فرصت داده مي شود تا سلاح خود را به فردي كه داراي صلاحيت مي باشد ويا فروشگاه مجاز اسلحه بفروشد.

راههاي ورود سلاح به كشور چيست؟ آيا مجوز واردات سلاح به كشور داده مي شود؟

به طور كلي مجوز ورود سلاح هاي شكاري جديد  به كشور صادر نمي شود اما بعضي سلاح هاي موجود از راههاي قانوني وعمدتا مرزي وارد كشور مي شود.

اين سلاح ها  در صورت كشف به دادگاه تحويل مي شودوبنا به حكم دادگاه سلاح غير مجاز مورد نظر به سازمان جمع آوري اموال تمليكي تحويل مي گردد.

با سپاس از جناب عالي در خاتمه بفرماييد افراد شاغل در نيروي مسلح چگونه مي توانند مجوز حمل سلاح شكاري را دريافت كنند؟

صدور مجوز حمل سلاح شكاري براي كاركنان ناجا وسپاه از طريق حفاظت اطلاعات هاي زيربط انجام ونحوه صدور نيز تفاوتي با ساير اقشار ندارد.

 

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

تفنگ دو لول :

از قديميترين انواع ساچمه زني است وگر چه نوع دو لول  ((رويهم))  تنها در چند دهه اخير به بازار عرضه شده است،با اين حال هر دو ،در انواع كاليبر و تركيب كاليبر هاي ساچمه زني وگلوله زني ساخته شده اند . مادامي كه شكار پرنده مورد نظر شكارچي باشد ،تفنگ دو لول به ويژه نوع((رويهم)) آن بهترين نوع ساچمه زني است.

ليكن چنانچه كار برد هاي ديگري در نظر باشد ،به دليل محدوديت ظرفيت فشنگ ومشكل نصب دوربين ،بايد به ساير انواع ، مانند گلنگدني ،دستگش يا نيمه خودكار روي آورد .                               

 فشنگهای ساچمه زنی برای کاربرد ها و شکارهای متفاوت

    

  تفنگهاي ساچمه زني يك لول:             

انواع يك لول عبارتند از يك لول كمر شكن ،گلنگدني تك تير، گلنگدني

امروزه تنوع مجموعه تفنگهاي گلوله زني گلنگدني،شگفت انگيز است وچنانچه امكان دسترسي به انواع آن باشد ،انتخاب تفنگ مناسب ،كاري مشكل خواهد بود .تنوع كاليبر تفنگهاي گلنگدني به تنهايي از مجموع كاليبر انواع ديگر بيشتر است.

 

  

          دستگاه پرتاب بشقاب  

 

تفنگهاي ساچمه زني دستكش يا نيمه خودكار                                                                                                                                                      

در مورد سرعت يا نواخت تير اينگونه تفنگها ، همان حقايق در مورد تفنگ هاي ساچمه زني دستكش يا نيمه خودكار نيز صادق بوده ونيازي به بحث اضافي نيست.

طبيعتا تير اندازاني كه از تفنگهاي گلوله زني دستكش يا نيمه خودكار استفاده مي كنند به دليل آشنايي وعادتي كه به اين مكانيسم دارند ،تفنگ ساچمه زني خود را نيز از همان نوع انتخاب خواهند كرد.بايد گفت كه عده كثيري از شكارچيان مكانيسم نيمه خود كار را نه تنها به دليل نواخت سريع تير ،بلكه بدليل كاهش لگد محسوس آن ،مكانيسم ها ترجيح مي دهند.

حسن ديگر تفنگ هاي دستكش يا نيمه خود كار ، سهولت نصب((چوك سر لوله))يا ((سر لوله خاندار)) بر روي آنها وسهولت تعويض لوله هاي اضافي خاندار يا بي خان ،مي باشد.قابليت انعطاف ،سرعت يكنواخت تير وظرفيت زياد خزانه فشنگ،اين دو نوع تفنگ را((همه كاره)) ومحبوب شكارچيان كرده است.

                                         

تفنگ ساچمه زني متناسب                                                                                            

در مبحث مربوط به قنداق تفنگ اهميت بيش از حد متناسب بودن قنداق با ويژگي جسمي تير اندازي ،به ويژه در تير اندازي با تفنگ ساچمه زني(هوازني) بيان شد. تفنگ متناسب، تفنگي است كه به راحتي ورواني به روي دست بيايد،قنداقش خود به خود در روي شانه تير انداز قرار مي گيرد،گونه تير انداز روي شانه قنداق جا بگيرد وچشم وي بي هيچ تلاشي در امتداد لوله (لوله هاي ) تفنگ قرار بگيرد.

چنانچه تفنگي را كه براي اولين بار آزمايش مي كنيد واجد چنين ويژگي هايي باشد ،آن تفنگ متناسب با ساختار جسمي شما است وگرنه يا بايد اندازه وشكل قنداقش را تغيير داد تا با ويژگي هاي بدني شما متناسب شود يا به فكر تفنگ ديگري باشيد.

در كشور هاي غربي كه خريدار مي تواند به فروشگاه هاي مختلف برود ودر هر فروشگاهي كه تا فروشنده اميدوار باشد كه خريدار قصد خريد دارد ،تفنگهاي مختلف را آزمايش كند وحتي با تفنگي كه تقريبا پسنديده است چند تير بيندازد ،يافتن تفنگ متناسب مشكل بزرگي نيست وبا سر كشيدن وپرسه زدن در چند فروشگاه وآزمايش تفنگ مختلف ،هر كس سر انجام مي تواند تفنگ متناسب خود را بيابد.

در كشور ما وضع چنين نيست به دليل كمي عرضه وبالا بودن تقاضا ،معمولا شكارچي حق انتخاب ندارد ومجبور است تفنگي كه براي فروش عرضه شده به هر تقدير ،خريداري كند .در اين شرايط به احتمال بيش از 50 درصد ،تفنگ خريداري شده با ويژگيهاي بدني خريدار كاملا هم آهنگ نيست

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

جوجه های کبک به محض بيرون آمدن از تخم، لانه را ترک می کنند و مثل جوجه های مرغ خانگی، دنبال مادر خود به راه می افتند.

آنها با استتار بسيار خوب، خود را از چشم حيوانات شکارچی، مخفی می کنند.

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

 

درموردکبک

جوجه های کبک به محض بيرون آمدن از تخم، لانه را ترک می کنند و مثل جوجه های مرغ خانگی، دنبال مادر خود به راه می افتند.

آنها با استتار بسيار خوب، خود را از چشم حيوانات شکارچی، مخفی می کنند.

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٥:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

ايران شکار(اويسی)

طعمه مناسب هر ماهي

روش صيد تنوع طعمه ها نوع و رده  نام ماهي
 پس از پرتاب لانسه با سرعتي مناسب كه به كف رودخانه گير نكند جمع ميكنيم لانسه طلائي براي صيد در اول صبح و اوائل غروب شكارچي قزل آلاي خال قرمز و قهوه اي و رنگين كمان و سفيد و سياه
 پس از پرتاب لانسه با سرعتي مناسب كه به كف رودخانه گير نكند جمع ميكنيم لانسه نقره اي براي صيد در روز
با استفاده از قلاب تكي طعمه مربوطه را وصل نموده و مانند لانسه پس از پرتاب اقدام به جمع كردن سريع نخ ميكنيم-يا پس از پرتاب لنسر را يك جا ثابت كرده و منتظر ميمانيم دل و روده وماهي زنده و كرم و ملخ و حشرات آبزي
به روش صيد با پشه مصنوعي كه با حباب و يا نخ و چوب مخصوص است پشه مصنوعي
مانند روش بالا پس از پرتاب اقدام به جمع كردن نخ مي كنيم لانسه نقره اي شكارچي ا ردك ماهي ببري و پلنگي
پس از پرتاب قاشقك شروع به جمع كردن نخ مي كنيم و نخ را شل و سفت كرده تا قاشقك حركاتي شبيه ماهي به خود بگيرد همه نوع قاشقك
مانند صيد كپور پس از پرتاب چوب ماهيگيري را ثابت كرده و منتظر ميمانيم ماهي زنده و دل و روده
پس از پرتاب  شروع به جمع كردن نخ ميكنيم ولي با يد توجه داشته باشيد كه ماهي هاي شناور را بايد آهسته بكشيم تا زياد به زير آب نروند و ماهيهاي زير آبي را سريعتر بكشيم تا به كف گير نكند ماهي هاي مصنوعي شناور و زير آبي
همانند پر تاب لانسه است لانسه هاي كمپوزيت پاپر
همانند صيد اردك ماهي است مي توان از طعمه هاي اردك ماهي با سايز كوچكتر استفاده كرد شكارچي  ماهي صوف رودخانه و دريا
پس از وصل طعمه و پرتاب نخ را سفت كرده و چوب را ثابت ميكنيم و منتظر ميمانيم-يا با استفاده از شناور -هنگامي كه شناور بعد از ضربات متكرر  به زير آب رفت شك نسبتا محكمي مي دهيم خمير نان كف خوار كپور
حبوبات آب پز شده زرد پر
دل و روده شير بت
كرم خاكي ماش
جگر كولي
بچه ماهي هاي ريز و تخم خاويار و ما هي هاي كف خار
مانند صيد كپور است بچه ماهي همه چيز خوار ماهي سفيد
كرم
خمير
مغز صدف
خرچنگ
ميگو
تكه اي از ما هي را به قلاب زده و به روش لانسه جمع مي كنيم ماهي شكارچي بارا كودا
همانند اردك ماهي قاشقك 
مانند اردك ماهي ماهيهاي مصنوعي
صفحه 1
چوب ماهيگيري
قرقره نخ
كيف و ساك
صفحه 2
پايه نگدارنده چوب ماهيگيري
نخ و ليدر
چكمه ها
صفحه3
طعمه هاي مصنوعي
صندليها
قلابها
صفحه4
هرزه گرد
تور نگهداري ماهي
تور قلاب
صفحه5
حلقه هاي چوب ماهيگيري
ابزار كار
عينكها
صفحه6
سيگنال سنج
قايق
چتر
صفحه7
شناور ها
جليقه
چادر
صفحه8
سرب
طعمه هاي طبيعي
ميز وسائل ماهيگيري
  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٢:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

ماهي‌گيري‌
خارج‌ كردن‌ قلاب‌ ماهي‌گيري‌ كه‌ در پوست‌ فرورفته‌ است‌، به‌ دليل‌ انتهاي‌ تيز و برگشته‌ قلاب‌، كار دشواري‌ است‌. در صورت‌ امكان‌، مطمئن‌ شويد كه‌ قلاب‌ توسط‌ يكي‌ از متخصصان‌ بهداشتي‌ خارج‌ مي‌شود. تنها در صورتي‌ كه‌ نمي‌توانيد با سهولت‌ به‌ كمك‌ پزشكي‌ دسترسي‌ داشته‌ باشيد، خودتان‌ اقدام‌ به‌ خارج‌ كردن‌ قلاب‌ كنيد. قلاب‌ فرورفته‌ مي‌تواند با خطر عفونت‌ (از جمله‌ كزاز) همراه‌ باشد.

اهداف‌
خارج‌ كردن‌ قلاب‌ ماهي‌گيري‌ بدون‌ وارد كردن‌ آسيب‌هاي‌ بيشتر يا درد به‌ مصدوم‌
هشدار!
سعي‌ نكنيد قلاب‌ را بيرون‌ بكشيد مگر زماني‌ كه‌ بتوانيد انتهاي‌ تيز آن‌ را ببريد. در صورتي‌ كه‌ نمي‌توانيد اين‌ كار را انجام‌ دهيد، با يك‌ پزشك‌ تماس‌ بگيريد.
وقتي‌ دسترسي‌ فوري‌ به‌ كمك‌ پزشكي‌ مقدور نيست‌
1) در صورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. اگر انتهاي‌ تيز قلاب‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌، از سيم‌ بر براي‌ بريدن‌ آن‌ استفاده‌ كنيد؛ حلقه‌ قلاب‌ را به‌ دقت‌ بكشيد و آن‌ را خارج‌ كنيد.
2) زخم‌ را تميز كنيد، يك‌ لايه‌ گاز روي‌ آن‌ قرار دهيد و آن‌ را باند پيچي‌ كنيد.
مورد خاص‌
انتهاي‌ تيز قلاب‌ قابل‌ مشاهده‌ نيست‌
قلاب‌ را به‌ داخل‌ فشار دهيد تا انتهاي‌ تيز آن‌ آشكار شود. انتهاي‌ تيز را ببريد و قلاب‌ را خارج‌ كنيد (سمت‌ راست‌ صفحه‌). اگر نمي‌ توانيد اين‌ كار را انجام‌ دهيد، با يك‌ پزشك‌ تماس‌ بگيريد.
احتياط‌!
هميشه‌ در مورد واكسيناسيون‌ عليه‌ كزاز سوال‌ كنيد. در موارد زير، با پزشك‌ تماس‌ بگيريد:
اگر مصدوم‌ هرگز (عليه‌ كزاز) واكسينه‌ نشده‌ است‌.
اگر مصدوم‌ درباره‌ زمان‌ و تعداد دفعات‌ تزريق‌ واكسن‌ مطمئن‌ نباشد.
اگر از آخرين‌ تزريق‌ واكسن‌، بيش‌ از 10 سال‌ گذشته‌ باشد.

اهداف‌
درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌
به‌ حداقل‌ رساندن‌ خطر عفونت‌
وقتي‌ دسترسي‌ فوري‌ به‌ كمك‌ پزشكي‌ مقدور است‌
1) درصورت‌ امكان‌، دستكش‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ بنشينيد و محل‌ آسيب‌ديده‌ را نگه‌ دارد. نخ‌ ماهي‌گيري‌ راهرچه‌ نزديك‌تر به‌ قلاب‌، قطع‌ كنيد.
2) بالشتك‌هايي‌ از گاز در اطراف‌ قلاب‌ بسازيد تا بتوانيد بدون‌ فشردن‌ قلاب‌ به‌ داخل‌، روي‌ آن‌ را باند پيچي‌ كنيد.
3) روي‌ بالشتك‌ها و قلاب‌ را باندپيچي‌ كنيد؛ دقت‌ كنيد كه‌ روي‌ قلاب‌ فشار وارد نكنيد. مطمئن‌ شويد كه‌ مصدوم‌ در اسرع‌ وقت‌، تحت‌ پيگيري‌ پزشكي‌ قرار خواهد گرفت‌.
توجه: پزشكي دانشي هميشه در تغيير است. در ارايه مطالب سلامتيران تلاش زيادي در جهت كامل بودن و تطابق آن با استانداردهاي روز پزشكي دنيا تا زمان انتشار صورت گرفته است. اما بدليل اينكه در علوم پزشكي وجود خطاهاي پژوهشي و تغييرات روز به روز همواره متصور است، سلامتيران مطالب ارائه شده را الزاماً كامل و عاري از خطا نمي‌داند. ارجح آن‌ است كه كاربران اين اطلاعات را قبل از بكارگيري با رجوع به پزشكان و منابع ديگر نيز تأييد نمايند

ايران شکار(( بامديريت اويسی))

 از طرف مديريت ايرن شکار سعيداويسی

سلام به تمامی دوستان وکسانی که عاشق شکاروطبيعتند

ايران شکاردر نظردارد برای ثبت عکسهاوخاطرات شمااز شکاروماهيگيری قسمتی ازسايت رادراختيارشما قراردهد شما عزيزان به جهت ثبت عکسها وخاطرات خود می توانيد به آدرس اينترنتی:amir_smk@yahoo.comيابه مغازه ماواقع درشهرستان كرج خيابان جالوس نبش خيابان برغان روبروی بانك ثامن الايمه مراجعه نماييدتا عكسهای شمارادرسايت والبوم داخل مغازه درمرض ديده علاقه مندان قراردهيم؟؟؟؟

خاطرات شما:

سلام! هفته ی پیش قرار گذاشتیم که بریم اطراف سد کرج برای ماهیگیری. جمعه صبح ساعت 3:30 بیدار شدیم و وسایلمون رو که از شب قبل آماده کرده بودیم رو ورداشتیم و رفتیم. بعد از حدودا 1 ساعت رسیدیم به بالای سد من هم وسایلم رو برداشتم و رفتم کنار آب یه نیم ساعتی لانسه کشیدم دیدیم خبری نیست. دوباره وسایل رو جمع کردیم و رفتیم پایینتر. اونجا هم چند تا ماهیگیر نشسته بودند ولی کسی ماهیی نمیگرفت. از شانس خوب ما مثل همیشه اون روز، روز بی نوکی بود . خلاصه اونجا هم یه کم لانسه کشیدم دیدم خبری نیست. روش رو عوض کردم و با کرم چند تا گرفتم ولی چون کوچیک بودند همشون رو ول کردم. بالاخره تا ظهر همونجا سرگرم بودیم. بعد از خوردن یه نهار کوچولو و یه استراحت وسایلمون رو جمع کردیم و رفتیم طرف رود خونه. اونجا که رسیدیم دیدیم یکی دو نفر دارن از روی پل ماهی میگیرند.رفتیم ازشون پرسیدیم که از جایی میشه رفت کنار رودخونه یا نه؟ اون ها هم گفتند از کنار پل یه شیب تند هست که میره کنار رودخونه. ما هم رفتیم اون ور دیدیم چند تا پسر جوون دارن با نخ ماهی میگیرند(البته ما که ندیدیم چیزی بگیرند) اولش یه کم مایوس شدم ولی بعد که دیدیم دارن از شیب بالا میان و از قیافه هاشون هم معلومه که نتونستن چیزی بگیرن یه کم حالم بهتر شد. من هم از خدا خواسته زود رفتم همون جایی که اون ها نشسته بودند. یه کم اطرافم رو نگاه کردم دیدم یه قسمت از رود هست که هم نزدیکه و هم جریان آب کمی آروم تره.(البته یه درخت هم بود که با شاخه هاش رو اون قسمت سایه ایجاد کرده بود) ماهی ها هم کاملا از توی آب دیده میشدند.(از دیدن این منظره خیلی حال کردم) . خلاصه اونجا هم چند تا لانسه کشیدم دیدم نمیزنه. خوشبختانه اون روز باخودم چند تا پشه ی مصنوعی هم برده بودم. یه پشه ی خیلی زیبا رو بستم و شروع به کار کردم.(البته من خیلی در امر فلای فیشینگ مهارت ندارم و اولین بارم هم بود) یه سه ربعی با پشه ور رفتم تا اولین ماهی رو گرفتم. سایزش زیاد بزرگ نبود ولی برای شروع خوب بود. خلاصه باهاش چند تا عکس انداختم و ولش کردم . بعدش هم یه قزل خال قرمز دیگه گرفتم که تا اومدم درش بیارم یه چرخ تو آب زد و در رفت(ناشی بودن همینه دیگه نمیشه کاریش کرد) بعد از اون هم هر کاری کردم نتونستم چیزی بگیرم و البته این رو هم بگم که وقتمون هم کم بود و باید به خونه بر میگشتیم. یه هر حال روز خوب و تجربه ی جالبی بود0 به امید موفقیت هر چه بیشتر ماهیگیران اسپرت

ايران شكاروعكس

تعداد صفحات: 66 صفحه
  قيمت: 5000 ريال

اين هم نمايی از رود کرج

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

ماهيگيري در لار آغاز شد

صدور پروانه يك روزه ماهيگيري از درياچه لار از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد.
تهران – 6 تير 84 – ميراث خبر:
جاذبه هاي گردشگري: صدور پروانه يك روزه ماهيگيري از درياچه لار از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد.
رود و درياچه لار محل زندگي تنها ماهي بومي ايران قزل آلاي خال قرمزاست. اين ماهي به دليل جست و خيز فراوان فاقد هر گونه چربي است ؛ گوشت ماهي قزل آلا بسيار خوشمزه است به همين علت در بين ماهيگيران ورزشي از محبوبيت بالايي برخوردار است. فصل صيد اين ماهي از اواخر خرداد آغاز و تا پايان مرداد ادامه مي يابد.
پروانه صيد ماهي لار يكروزه بوده و در پاسگاه دليچاي كه در ورودي دشت لار قرار دارد به قيمت 2 هزارو 300 تومان صادر مي شود.با هر پروانه مي توان 5 ماهي صيد كرد كه محدوديتي در اندازه و وزن ماهي صيد شده وجود ندارد.با اين حال ماهيگيران حرفه اي ماهيهاي كوچك را به آب برمي گردانند تا امكان رشد بيشتري داشته باشند.درياجه لار در ضلع شمال شرقي پلور و ضلع جنوبي لواسان قرار دارد.
نا گفته نماند كه ماهيگيري ورزشي يكي از مظاهر گردشگري است كه در آمريكا و اروپا از رونق بالايي برخوردار است.

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

تفنگهاي دستكش

در حاليكه وينچستر ،ساوج ومارلين در زمينه ساخت تفنگهاي اهرمي فعالند،رمينگتون در واقع انحصار ساخت وتوليد تفنگهاي دستكش را در اختيار دارد.امكان مسلح كردن سريع اين تفنگ پس از تير اندازي هرفشنگ،تير اندازي پياپي سريع را مسير مي سازد.در اين تفنگ دست نگهدارنده قبضه ،پس از هر تير اندازي در جاي خود ثابت مي ماند وتير انداز با دستي كه پيش قبضه را نگه داشته ،آنرا به عقب كشيده وسپس به جلو مي راند وبا همين عمل ساده وسريع ،پوكه فشنگ تير اندازي شده را  خارج و فشنگ جديدي را به جان لوله وارد كرده وتفنگ را براي تير اندازي بعدي آماده مي سازد.

 

اين نوع تفنگ از نظر سرعت نواخت تير،بعد از تفنگهاي نيمه خودكار سريعترين نوع تفنگهاي اين گروه هستند.

اويسی(ايران شکار)۰۹۱۲۳۶۱۹۶۰۹

 

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

مصاحبه با معاونت محترم اسلحه ومهمات ارتش جمهوري اسلامی :

بنا به درخواست تعداد بي شماري از خوانندگان گرامي در خصوص قوانين دريافت مجوز حمل سلاح ونگهداري آن با هماهنگي دفتر معاونت محترم اسلحه ومهمات مصاحبه اي با جناب سرهنگ تاجيك داشتيم.

در همان ابتداي ورود با برخوردگرم وصميمانه معاونت محترم اسلحه ومهمات روبرو شديم.دفتري آراسته ومحيطي كه به انسان آرامش مي بخشيد. با تمام مشغله هاي بسيار زياد ايشان با روي گشاده پذيراي ما شدند وبه سئولات ما پاسخ گفتند وبا اشراف كامل از پست خود وماموريت محوله به ايشان مواردي را در خصوص پاره اي ديگر از مسائل حمل سلاح بيان نمودند.

در ابتدا از ايشان پرسيديم:

                                                                                                   

شرايط احراز صلاحيت براي صدور پروانه حمل ونگهداري سلاح چيست؟

جناب سرهنگ فرمودند: بر خلاف سالهاي قبل از انقلاب اسلامي كه شرايط دريافت پروانه حمل ونگهداري سلاح فقط براي افراد خاص با موقعيتهاي بالاي اجرائي ويا مالي وجود داشت.امروز شرايط دريافت پروانه حمل ونگهداري سهل تر شده وتمام مردم در صورت داشتن صلاحيت مساوي هستند البته اين به معني آشفتگي ويا عدم كنترل ونظارت كافي از سوي معاونت اسلحه ومهمات نمي باشد.

لطفا بفرماييد بر طبق مقررات هر فرد ايراني چه تعداد سلاح وبا چه كاليبري مي توان داشته باشد؟

بر طبق مقررات جمهوري اسلامي ايران هر فرد كه تابعيت ايراني داشته باشد و مراحل احراز سلامت اخلاقي ،جسمي ،روحي وهويت اجتماعي را طي نمايد مي تواند همزمان مجوز حمل سه قبضه سلاح شكاري (يك قبضه گلوله زني،يك قبضه ساچمه زني،يك قبضه خفيف كاليبر 22 ) را داشته باشد.

همچنين در خصوص صدور پروانه حمل سلاح هيچ گونه تفاوتي بين آقايان وخانم ها وجود ندارد ،با اين صورت كه خانمها هم مي توانند جهت كسب پروانه حمل ونگهداري سلاح اقدام نمايند .جهت كسب پروانه حمل سلاح مراحل زير بايد طي شود:

1-مراجعه به فروشگاه هاي مجاز خريد وفروش سلاح و يا خريد سلاح داراي مجوز

2-پر كردن فرم پرسشنامه احراز هويت اجتماعي

3-پر كردن فرم معرف يا ضامن خوشنام يا معتبر بنا به تشخيص نيروي انتظامي محل سكونت متقاضي وتاييد آن

4-شش قطعه عكس 4*3

5-كپي شناسنامه به همراه اصل آن جهت تطبيق

6-ارائه كد ملي

جناب سرهنگ لطفا بفرماييد آيا در خصوص كسب مجوز حمل سلاح گلوله زني با ساير تفنگها تفاوتي وجود دارد؟

خير، بر خلاف تصور عمومي شرايط دريافت اين نوع سلاح هيچ گونه تفاوتي با ساير سلاح ها ندارد.

آيا براي دريافت حمل ونگهداري سلاح حتما بايد به اداره مركزي در تهران مراجعه شود يا خير؟

براي كسب مجوز حمل سلاح نزديك به 80 شعبه در سراسر كشور داير شده است كه در تمامي مراكز استانها وساير شهرستانها ي بزرگ تابعه آن فعال باشند .اما در بعضي مناطق مثل شمال كشور واستان فارس به دليل شرايط اقليمي وفرهنگ بيشترين تراكم وتقاضا وجود دارد.

قبلا فرموديد كه صلاحيت جسمي وروحي فرد متقاضي نيز بايد اثابت برسد،چگونه؟

بعد از طي مراحل مقدماتي وقبل از صدور مجوز روز جهت جلسات تمرين عملي تير اندازي وآزمايش تئوري وعلمي در نظر گرفته شده كه صلاحيت جسمي وروحي فرد هم در اين مراحل بررسي واحراز خواهد شد.پس از طي مراحل گفته شده مجوز فرد متقاضي در تهران يا توسط پست ارسال مي شود ويا مي توانند شخصا به اداره معاونت اسلحه ومهمات مراجعه نمايند در مورد شهرستانها نيز مجوز هاي حمل سلاح توسط پست ارسال مي گردد.اما در مناطقي كه اداره پست پوشش ندارد فرد متاقاضي بايد حضور را جهت دريافت مجوز به معاونت مراجعه نمايد .همچنين طرحهاي جديد در دست تهيه مي باشد تا بتوانيم سرعت صدور پروانه حمل ونگهداري را بيشتر نماييم.طرح اينترنت كه ايجاد شبكه فعال براي مرتبط نمودن تمام شعبات سلاح وفروشندگان مجاز سلاح مي باشد تا ضمن برقراري ارتباط سريع ،انتقال اطلاعات از شهرستانها بوسيله رايانه انجام ومجوز حمل نيز پس از صدور در اسرع وقت توسط پست پيشتاز اعاده مي گردد.

 

در هنگام تحويل سلاح چه آموزشهاي ديگري در خصوص نحوه استفاده وحمل ونگهداري سلاح داده مي شود؟

اين آموزشها در حوزه تئوري وعملي مي باشد كه مقررات حمل ،نگهداري ،خريد وفروش وتذكرات مربوط به تخلفاتي كه موجب ابطال جواز مي شود ونيز تيراندازي در ميدان تير آموزش داده وسپس امتحان گرفته مي شود.

اگر فرد متقاضي در اين امتحان قبول نشود چه؟

برابر مقررات براي يك بار ديگر آموزش وآزمون وي تكرار ودر صورت قبول نشدن به وي ابلاغ مي شود تا سلاح را به فرد ثالثي اعاده نمايد.

در شهر بزرگي همچون تهران چند فروشگاه مجاز سلاح وتعمير گاه وجود دارد؟

مراكز مجاز فروش سلاح در كشور حدود 200 مركز مي باشد كه 19 فروشگاه آن در تهران است وتعدادي از آنها نيز تعمير گاه مجاز سلاح مي باشد.

لطفا بفرماييد به چه سلاحي مجاز گفته مي شود؟

هر سلاحي كه نزد مراكز صدور مجوز حمل داراي سابقه باشد مجاز شمرده مي شود در غير اينصورت آن سلاح غير مجاز محسوب مي گردد.

تخلفاتي كه موجب لغو پروانه حمل مي شود چيست؟

در صورت استفاده مجرمانه از سلاح يعني تهديد ،ايجاد رعب ووحشت ،سرقت،قتل وسپردن سلاح بدست فاقد صلاحيت مراتب به دادگاه منعكس وبا حكم قضايي مجوز حمل لغو خواهد شد.

در صورت استفاده از سلاح جهت دفاع از خود چه حكمي دارد؟

تشخيص وصدور حكم در چنين شرايطي بر عهده دادگاه مي باشد .اما بطور كلي سلاح شكاري جهت استفاده در اين نوع موارد به كسي داده نمي شود.

آيا فردي كه تخلف كرده وتخلف وي اثبات شده است وجواز حمل وي باطل شده است اسله خود را نيز از دست مي دهد،به اين معني كه از وي سلب مالكيت خواهد شد؟

خير،سلاح فرد متخلف توقيف شده ومدت 2 ماه به وي فرصت داده مي شود تا سلاح خود را به فردي كه داراي صلاحيت مي باشد ويا فروشگاه مجاز اسلحه بفروشد.

راههاي ورود سلاح به كشور چيست؟ آيا مجوز واردات سلاح به كشور داده مي شود؟

به طور كلي مجوز ورود سلاح هاي شكاري جديد  به كشور صادر نمي شود اما بعضي سلاح هاي موجود از راههاي قانوني وعمدتا مرزي وارد كشور مي شود.

اين سلاح ها  در صورت كشف به دادگاه تحويل مي شودوبنا به حكم دادگاه سلاح غير مجاز مورد نظر به سازمان جمع آوري اموال تمليكي تحويل مي گردد.

با سپاس از جناب عالي در خاتمه بفرماييد افراد شاغل در نيروي مسلح چگونه مي توانند مجوز حمل سلاح شكاري را دريافت كنند؟

صدور مجوز حمل سلاح شكاري براي كاركنان ناجا وسپاه از طريق حفاظت اطلاعات هاي زيربط انجام ونحوه صدور نيز تفاوتي با ساير اقشار ندارد.

چهارشنبه، 7 اردىبهشت، 1384
تفنگ گلنگدني چند فشنگه

          

در ابتداي عرضه اينگونه تفنگها به بازار ،بسيار از تير اندازان تركيب اين تفنگها را تركيبي نا متجانس مي دانستند،زيرا تير اندازي با تفنگ ساچمه زني تداعي كننده ((سرعت عمل)) است.حال آنكه تفنگ گلنگدني در مقايسه با تفنگ دستكش يا نيمه خودكار ،بسيار كند كار مي كند .ليكن اين تفنگها كه معمولا با خشاب سه فشنگه تغذيه مي شوند،به دليل ارزاني قيمت در مقايسه با تفنگ هاي دستكش يا نيمه خودكار ، برتري نسبي در مقايسه با تفنگهاي تك تير وموثر بودن در كار برد هاي ويژه مانند تير اندازي تك گلوله به شكار بزرگ ،با گذشت زمان جاي خود را در بازار گشودند وخلا  بين تك تير ودستكش يا نيمه خودكار را پر كردند.

به نظر كارشناسان اين نمونه تفنگ ها مناسبترين وارزان ترين نوع تفنگ ((تك گلوله )) زني محسوب مي شوند.                                                                                                           

                                       سلاح گلوله زنی نخجير ۳ ساخت سازمان صنايع دفاع ايران

 
تفنگ دو لول

تفنگ دو لول :

از قديميترين انواع ساچمه زني است وگر چه نوع دو لول  ((رويهم))  تنها در چند دهه اخير به بازار عرضه شده است،با اين حال هر دو ،در انواع كاليبر و تركيب كاليبر هاي ساچمه زني وگلوله زني ساخته شده اند . مادامي كه شكار پرنده مورد نظر شكارچي باشد ،تفنگ دو لول به ويژه نوع((رويهم)) آن بهترين نوع ساچمه زني است.

ليكن چنانچه كار برد هاي ديگري در نظر باشد ،به دليل محدوديت ظرفيت فشنگ ومشكل نصب دوربين ،بايد به ساير انواع ، مانند گلنگدني ،دستگش يا نيمه خودكار روي آورد .  

 فشنگهای ساچمه زنی

  تفنگهاي ساچمه زني يك لول:             

انواع يك لول عبارتند از يك لول كمر شكن ،گلنگدني تك تير، گلنگدني

امروزه تنوع مجموعه تفنگهاي گلوله زني گلنگدني،شگفت انگيز است وچنانچه امكان دسترسي به انواع آن باشد ،انتخاب تفنگ مناسب ،كاري مشكل خواهد بود .تنوع كاليبر تفنگهاي گلنگدني به تنهايي از مجموع كاليبر انواع ديگر بيشتر است.

 

    دستگاه پرتاب بشقاب  

 

تفنگهاي ساچمه زني دستكش يا نيمه خودكار                                                                                                                                                      

در مورد سرعت يا نواخت تير اينگونه تفنگها ، همان حقايق در مورد تفنگ هاي ساچمه زني دستكش يا نيمه خودكار نيز صادق بوده ونيازي به بحث اضافي نيست.

طبيعتا تير اندازاني كه از تفنگهاي گلوله زني دستكش يا نيمه خودكار استفاده مي كنند به دليل آشنايي وعادتي كه به اين مكانيسم دارند ،تفنگ ساچمه زني خود را نيز از همان نوع انتخاب خواهند كرد.بايد گفت كه عده كثيري از شكارچيان مكانيسم نيمه خود كار را نه تنها به دليل نواخت سريع تير ،بلكه بدليل كاهش لگد محسوس آن ،مكانيسم ها ترجيح مي دهند.

حسن ديگر تفنگ هاي دستكش يا نيمه خود كار ، سهولت نصب((چوك سر لوله))يا ((سر لوله خاندار)) بر روي آنها وسهولت تعويض لوله هاي اضافي خاندار يا بي خان ،مي باشد.قابليت انعطاف ،سرعت يكنواخت تير وظرفيت زياد خزانه فشنگ،اين دو نوع تفنگ را((همه كاره)) ومحبوب شكارچيان كرده است.

                                         

تفنگ ساچمه زني متناسب                                                                                            

در مبحث مربوط به قنداق تفنگ اهميت بيش از حد متناسب بودن قنداق با ويژگي جسمي تير اندازي ،به ويژه در تير اندازي با تفنگ ساچمه زني(هوازني) بيان شد. تفنگ متناسب، تفنگي است كه به راحتي ورواني به روي دست بيايد،قنداقش خود به خود در روي شانه تير انداز قرار مي گيرد،گونه تير انداز روي شانه قنداق جا بگيرد وچشم وي بي هيچ تلاشي در امتداد لوله (لوله هاي ) تفنگ قرار بگيرد.

چنانچه تفنگي را كه براي اولين بار آزمايش مي كنيد واجد چنين ويژگي هايي باشد ،آن تفنگ متناسب با ساختار جسمي شما است وگرنه يا بايد اندازه وشكل قنداقش را تغيير داد تا با ويژگي هاي بدني شما متناسب شود يا به فكر تفنگ ديگري باشيد.

در كشور هاي غربي كه خريدار مي تواند به فروشگاه هاي مختلف برود ودر هر فروشگاهي كه تا فروشنده اميدوار باشد كه خريدار قصد خريد دارد ،تفنگهاي مختلف را آزمايش كند وحتي با تفنگي كه تقريبا پسنديده است چند تير بيندازد ،يافتن تفنگ متناسب مشكل بزرگي نيست وبا سر كشيدن وپرسه زدن در چند فروشگاه وآزمايش تفنگ مختلف ،هر كس سر انجام مي تواند تفنگ متناسب خود را بيابد.

در كشور ما وضع چنين نيست به دليل كمي عرضه وبالا بودن تقاضا ،معمولا شكارچي حق انتخاب ندارد ومجبور است تفنگي كه براي فروش عرضه شده به هر تقدير ،خريداري كند .در اين شرايط به احتمال بيش از 50 درصد ،تفنگ خريداري شده با ويژگيهاي بدني خريدار كاملا هم آهنگ نيست.

ايران شکار(اويسی)۰۹۱۲۳۶۱۹۶۰۹   
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

قطعات و متفرعات آنها

 

يادداشت‌ها.

1ـ مشمول اين فصل نمي‌شود:

الف ـ محصولات فصل 36 (مثلاً، سرچاشني، چاشني منفجركننده، منورهاي علامت‌دهنده)؛

ب ـ  اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومي،‌به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم، از فلزات معمولي (قسمت پانزدهم)، يا اشياء همانند از مواد پلاستيكي (فصل 39

ج ـ   وسايل نقليه زميني زرهي جنگي (شماره 10  87

د ـ    دوربينهاي نشانه‌گيري يا ساير دستگاههاي اپتيكي كه براي به كارگيري با اسلحه مناسب باشند، مگر در مواردي كه روي اسلحه گرم سوار شده يا با اسلحه گرمي كه براي سواركردن روي آن طراحي شده‌اند، عرضه گردند (فصل 90

هـ‌ ـ كمان، ‌تير براي تيراندازي، شمشير دگمه‌دار براي شمشيربازي يا سلاح‌هايي‌كه جنبه بازيچه دارند (فصل 95

و ـ  اسلحه و مهماتي كه جنبه اشياء كلكسيون يا عتيقه دارند (شماره 05  97 يا 06  97).

2 ـ در شماره 06  93 اشاره به «اجزاء و قطعات آنها» شامل دستگاههاي راديو يا رادار مشمول شماره 26  85 نمي‌شود.


 

مندرجات ذيل يادداشت

فصل 93

1ـ به موجب تبصره چهار از بند دو ”قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات ، كالاهاي وارداتي“ اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشند.

2ـ براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمركي مصوب 30/3/50 واردات اسلحه جنگي و شكاري از هر قبيل، باروت چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

3 ـ ورود و صدور كالاهاي اين فصل ممنوع و با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز خواهد بود.

 


 

 

SUQ

ملاحظات

حقوق ورودي

نوع كالا

شماره تعرفه

سود بازرگاني

حقوق پايه

U

¢

 

 

اسلحه جنگي، غير از رولور، طپانچه و سلاحهاي مشمول شماره 07  93.

00   9301

 

 

 

 

ـ اسلحه توپخانه (مثلاً، توپ، خمپاره‌انداز و زنبورك):

 

U

 

16

4

ـ ـ‌ خودكار

11  9301

U

 

16

4

ـ ـ ساير

19  9301

U

 

16

4

ـ ادوات براي پرتاب موشك؛ شعله افكن؛ ادوات براي پرتاب نارنجك؛ لوله‌هاي پرتاب مواد منفجره زير آب و سلاح‌هاي مشابه

20  9301

U

 

16

4

ـ ساير

90  9301

U

¢

16

4

رولور و طپانچه‌ها، غير از آنهايي كه مشمول شماره 03  93 يا 04  93 مي‌شوند.

00   9302

 

¢

 

 

ساير سلاح‌هاي گرم و ادوات همانند كه با احتراق باروت عمل مي‌كنند (مثلاً، تفنگ‌ها و كارابين‌هاي ورزشي، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌هاي پرتاب منور (Very pistols) و ساير ادواتي‌كه منحصراً براي پرتاب منورهاي علامت دهنده طراحي شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها براي تيراندازي بي‌گلوله، طپانچه‌هاي راحت كشي حيوانات، توپ‌هاي پرتاب مهاركشي).

03   93

U

 

16

4

ـ سلاحهاي گرم سرپر

10  9303

U

 

16

4

ـ ساير تفنگ‌هاي ورزشي، شكاري يا هدف‌گيري، همچنين تفنگ‌ كارابين

20  9303

U

 

16

4

ـ ساير كارابين‌هاي ورزشي، شكاري يا هدف‌گيري

30  9303

U

 

16

4

ـ ساير

90  9303

U

¢

16

4

ساير سلاح‌ها (مثلاً، تفنگ‌ها و طپانچه‌هاي فنري، بادي يا گازي، باتون)، باستثناي سلاح‌هاي مشمول شماره 07  93.

00   9304

 

¢

 

 

اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
 01  93 لغايت 04  93.

05   93

Kg

 

16

4

ـ‌ براي رولور يا طپانچه

10  9305

 

 

 

 

ـ براي تفنگ يا كارابين شماره 03  93:

 

Kg

 

16

4

ـ ـ لوله‌هاي بدون خان

21  9305

Kg

 

16

4

ـ ـ‌ ساير

29  9305

 

 

 

 

ـ ساير:

 

U

 

16

4

ـ ـ اسلحه جنگي مشمول شماره 01  93.

91  9305

U

 

16

4

ـ ـ ساير

99  9305

 

¢

 

 

بمب، نارنجك، اژدر، مين، موشك، و مهمات مشابه جنگي و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و ساير مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنين ساچمه شكاري و پولك فشنگ.

06   93

Kg

 

16

4

ـ فشنگ براي پرچ‌كن‌ها يا ابزار همانند يا براي طپانچه‌هاي راحت‌كشي حيوانات و اجزاء و قطعات آنها

10  9306

 

 

 

 

ـ فشنگ براي تفنگ يا كارابين‌هاي داراي لوله بدون خان و اجزاء و قطعات آنها؛ گلوله براي كارابين‌هاي بادي:

 

Kg

 

16

4

ـ ـ فشنگ

21  9306

Kg

 

16

4

ـ ـ ساير

29  9306

Kg

 

16

4

ـ ساير فشنگ‌ها و اجزاء و قطعات آنها

30  9306

Kg

 

16

4

ـ ساير

90  9306

Kg

¢

16

4

شمشير، قمه، سرنيزه، نيزه و سلاح‌هاي همانند و اجزاء‌ و قطعات آنها و غلاف و نيام براي آنها.

00   9307

 

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

با سرمايه گذاري و شناساندن مناطق متنوع صيد ماهي و ترويج ماهيگيري ورزشي، فشار موجود بر روي پارك ملي لار كمتر مي شود و اين امر كمك قابل توجهي به حفظ و ازدياد ذخيره قزل آلاي خال قرمز خواهد كرد.

012092.jpg

چندي پيش در روزنامه همشهري مطلبي با عنوان: مثلث حفاظت: محيط بان و اداره نظارت بر صيد، مربوط به ماهيگيري در پارك ملي لار خواندم. نويسنده مقاله، آقاي دكتر حيدري، در طول مقاله مشخص كردند كه ماهيگير مجربي بوده و در مناطق مختلف دنيا تجربه صيد ورزشي ماهي را داشته اند. دغدغه حفظ محيط زيست نيز در جاي جاي مقاله ايشان به چشم مي خورد.
پيشنهاد ارسالي ايشان در مقاله، ماهيگيري هر چه بهتر در پارك ملي لار (رودخانه و درياچه سد لار) با تعامل و ارتباط هر چه بيشتر بين مثلث ماهيگير، محيط بان و اداره نظارت بر صيد بود.
به نظرم آمد كه بد نيست در مورد مقاله و پيشنهاد ايشان مطالبي به عرض علاقه مندان ورزش ماهيگيري برسد.
در مورد مثلث ماهيگير، محيط بان و اداره نظارت بر صيد بايد گفت كه محيط بان از نظر چارت تشكيلاتي سازمان حفاظت محيط زيست عضوي از اداره نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد. شرح وظايف محيط  بان در سازمان تدوين شده و با نظارت اداره نظارت و بازرسي اجرا مي شود.
شايد فقط احساس تعلق خاطر محيط بان ها نسبت به محيط هاي طبيعي در كيفيت انجام وظيفه محيط بان ها مؤثر باشد و اين موضوع در مورد اكثر محيط بان ها صدق مي كند. اكثر آنان افرادي علاقه مند، با انگيزه و صبور مي باشند و با كمترين امكانات در شرايط سخت محيط هاي طبيعي به طور شبانه روزي انجام وظيفه مي كنند. ولي آنها نمي توانند در تعامل با صيادان و انجام وظيفه فراتر از وظايف قانوني خود عمل كنند. در واقعيت چيزي به عنوان مثلث ماهيگير، محيط بان و اداره نظارت بر صيد وجود ندارد.
و اما در مورد ماهيگيري در لار بايد گفت كه تبديل پارك ملي لار به منطقه حفاظت شده در حدود دو دهه قبل و تبديل مجدد و ارتقاي آن به پارك ملي در سال هاي اخير و ممنوعيت ماهيگيري در چند سال گذشته به خاطر خشكسالي و كمبود آب تأثير بسياري بر جريان ماهيگيري ورزشي ايران داشته است. منطقه لار به خاطر نزديكي به تهران و داشتن ماهي قزل آلاي خال قرمز براي بسياري از ماهيگيران جذابيت ويژه اي دارد. افزون بر آن طبيعت لار نيز زيباست.
در دو سال گذشته عنصر ديگري نيز وارد جريان ماهيگيري ورزشي در ايران شده است و اين عنصر همان فروشگاه هاي لوازم شكار و صيد مي باشند.
ميزان فروش لوازم ماهيگيري (چوب و چرخ و قلاب) در فروشگاه ها بستگي مستقيم دارد با آزادي صيد ماهي در منطقه لار. فروشگاه هاي لوازم صيد ماهي و شكار عملاً جاي انجمن ماهيگيري ورزشي در ايران را كه زير نظر فدراسيون ورزش هاي همگاني فعاليت مي كرد و به دلايلي منحل شد (تعطيل شد)، گرفته اند.
اين فروشگاه ها در فصل صيد به ويژه در سال جاري اقدام به راه اندازي تور ماهيگيري و اجراي برنامه هاي ماهيگيري در رودخانه لار نمودند. رودخانه اي كه قرار بود به خاطر حفظ نسل ماهي، ماهيگيري در آن- به جز در درياچه سد- ممنوع باشد.
اگر فروشگاه هاي لوازم صيد، عملاً در مثلث بين ماهيگير، محيط بان و اداره نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست وارد شوند، شايد منطقه لار به خاطر نگاه انتفاعي و اقتصادي كه در نزد صاحبان بعضي از فروشگاه ها وجود دارد، آسيب پذيري ماهي منطقه لار و به تبع آن كل منطقه لار، بيشتر شود.
اما در مورد پيشنهاد ديگر دكتر، كه وجود نوعي كارت اعتباري براي ماهيگيران و عضويت افراد سرشناس و بانفوذ را در مقوله استفاده از پارك ملي لار مطرح مي كرد، بايد گفت كه مقررات صيد و نحوه صيد ماهيان حفاظت شده، هر ساله توسط كارشناسان اداره نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط براي همه رودخانه ها و درياچه هاي ايران تدوين و پس از تصويب سازمان به اجرا درمي آيد. صيد ماهي قزل آلا فقط با پروانه صيد روزانه ممكن است و بهاي پروانه نيز توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشخص مي شود و اين مسئله عملاً داشتن كارت اعتباري براي ماهيگيران را منتفي مي كند.
پيشنهاد مشخص اينجانب اين است كه براي حفظ ذخيره ارزشمند ماهي قزل آلاي منطقه لار، از بين ماهيگيران با تجربه و علاقه مند به حفظ محيط زيست، افرادي انتخاب شده و پس از آموزش هاي لازم كه از طرف سازمان حفاظت محيط زيست و گروه هاي سبز به آنان داده مي شود، به اين افراد كارت هميار محيط زيست اعطا شود تا بتوانند در حفظ محيط زيست مؤثر باشند. شايد اين روش براي حفظ منطقه لار مناسب باشد.
پيشنهاد ديگر اينجانب اين است كه با سرمايه گذاري در امر شناساندن مناطق ديگر صيد ماهي و ترويج ماهيگيري ورزشي، فشار صيد بر روي پارك ملي لار كمتر شود و حتي در امر تحقق يافتن پارك ملي لار به عنوان يك منطقه واقعي پارك ملي شده هر نوع بهره برداري و به تبع  آن ماهيگيري براي چند سال در پارك ملي لار ممنوع گردد تا هم ذخاير با ارزش ماهي قزل آلاي خال قرمز حفظ و بازسازي شود و هم پارك ملي لار و طبيعت آن نيز دستخوش آسيب نگردد.
                                                                    نويسنده:ايران شکار
                                                                           اويسی
  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

با شكارچيان متخلف برخوردمي شود:
سرپرست اداره حفاظت محيط زيست كرج گفت: زنده گيري و شكار غيرمجاز حيات وحش دركرج ممنوع شد.
به گزارش ايسنا، نوذر حق شناس افزود: با متخلفان صيدوشكار غيرمجاز و بدون مجوز دركليه مناطق حفاظت شده شهرستان كرج به شدت برخوردمي شود.
وي با اشاره به شروع فصل سرما و بارش برف در ارتفاعات مناطق كوهستاني كه زيستمندان كوهزي و ساير حيات وحش به نقاط كم ارتفاع پناه مي آورند تأكيدكرد: درچنين شرايطي آسيب پذيري حيات وحش افزايش مي يابد.
  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

ايران شکار

 

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

کبک

همه چيز درباره کبک

 

 

 

پراکندگي:

 

14 گونه مختلف از اين نوع پرنده تا کنون شناسايي شده است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از کوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و جنوب بلغارستان , آسياي صغير تا منچوري چين گسترده است. کبک در آمريکاي شمالي, هاوايي و نيوزيلند نيز از جمعيت خوبي برخوردار شده است.


زيستگاه طبيعي:

 

کبک را مي توان در دامنه ها, کوه ها و صخره ها يافت.

 

مشخصات ظاهري:

 

وزن: از 510 تا 680 گرم با متوسط 595 گرم

نرها (با وزن 510 تا 800 گرم) کمي از ماده ها (با وزن 450 تا 680 گرم) از لحاظ طول و وزن بزرگترند. ترکيب پرها در هر دو جنس نر و ماده يکسان است. رنگ اين پرنده قهوه اي مايل به خاکستري در بالا و زرد کمرنگ در قسمت شکم است. يک خط سياه از قسمت جلوي سر آغاز شده و پس از عبور از چشمها و گردن, در قسمت بالاي سينه تمام مي شود و سر و سينه خاکستري پرنده را از قسمت سفيد رنگ گلو جدا مي کند. پهلوي پرنده با ترکيبي از رنگ سياه و شاه بلوطي متمايل به سفيد پوشانده شده  و پرهاي انتهايي بال, به رنگ شاه بلوطي هستند. نوک, لبه پلکها, ساق و پاهاي کبک به رنگ صورتي تا قرمز سير هستند. اگرچه هر دو جنس نر و ماده ممکن است داراي يک سيخک کوچک در قوزک پا باشند, ولي اين معمولا از مشخصات جنس نر است. کبک هاي نابالغ کوچکتر هستند و به رنگ قهوه اي و خاکستري هستند. در زيستگاه طبيعي اين پرنده, رنگ آن بسته به موقعيت جغرافيايي منطقه متغير است. رنگ پرندگان مناطق خشک تر, بيشتر متمايل به خاکستري و سفيد است.

 

توليد مثل:

جوجه های کبک

 

فواصل توليد مثل: کبک ها بسته به شرايط محيطي, يک مرتبه در سال توليد مثل مي کنند.

فصل توليد مثل: از فروردين آغاز شده و بسته به منطقه جغرافيايي ممکن است تا اواخر تير و اوايل مرداد نيز در مناطق سردسير ادامه يابد.

تعداد تخم ها: از 7 تا 21 عدد

مدت زمان خوابيدن بر روي تخم ها: 24 روز به طور متوسط

کبک ها تک همسر هستند. نرها با نشان دادن تمايل خود به ماده با کج کردن سر و باز کردن بالها و نمايش آنها در اواخر اسفند اقدام به جفت گيري مي کنند. هنگام خشکسالي و کمبود غذا, عمل توليد مثل ممکن است محدود به چند پرنده شود. نرها از ماده ها در مقابل نرهاي ديگر محافظت مي کنند.

 آشيانه کبک از ساقه هاي ساده که گاهي با پر و خاشاک پوشانده مي شود,  در ميان صخره ها و يا مناطق پر از بوته و خاشاک, تشکيل مي گردد. يافتن آشيانه کبک ها مشکل است و به خوبي تحت مطالعه قرار نگرفته اند.  تعداد تخم ها بسته به شرايط محيطي از 7 تا 21 عدد متغير است. دوره خوابيدن روي تخم ها معمولا 24 روز است و اين عمل معمولا وظيفه ماده است. از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرداد, جوجه ها از تخم بيرون مي آيند که بستگي به موفقيت تخم اول دارد. جوجه ها در هنگام بيرون آمدن از تخم, باهوش و توانا هستند و مي توانند پس از چند هفته, پرواز کنند. پس از گذشت 12 هفته, جوجه ها بالغ مي شوند. نرها معمولا تا زمان پرورش جوجه ها با خانواده مي مانند, اگرچه بعضي از آنها پس از تخمگذاري ماده, خانواده را ترک و به نرهاي ديگر ملحق مي شوند. هنوز زمان زيادي تا شناختن کامل عادات توليد مثل کبک ها مانده است.

مادر و شايد هم پدر, از جوجه ها مراقبت مي کنند تا آنها مستقل گردند.

 

رفتار:

 

کبک ها در هنگام صبح و بعد از ظهر در روي زمين به چرا مشغولند. آنها مهاجرت نمي کنند و جابجايي هاي فصلي آنها فقط در ارتفاع است. پرواز کبک معمولا در هنگام احساس خطر انجام مي شود و به مسافتهاي کوتاه و در سراشيبي محدود است. هنگام عبور از ناهمواريهاي سطح زمين, کبکها بر روي پاهاي خود جست مي کنند و ترجيح مي دهند بدوند تا پرواز کنند. گروه اجتماعي اوليه از يک دسته کبک شامل تعداد گوناگوني از بالغ ها و جوجه هايشان تشکيل مي شود و بزرگترين گروه ها را مي توان در چشمه ها ديد. گروههاي بزرگتر در زمستان تشکيل مي شوند. کبک ها در هنگام شب را زير بوته ها و يا داخل صخره ها به سر مي برند. نرها به طور فعال از قلمرو خود دفاع مي کنند.

 

ارتباط و قوه ادراک:

 

کبک در حالتهاي گوناگون, از صداهاي مختلف استفاده مي کند که به سه دسته تقسيم مي شوند: هشداري, جنگي و جنسي. بيشترين صدايي که از کبک شنيده مي شود با آواي chuck, chuck ,… است که از هر دو جنس نر و ماده بر مي آيد که به تدريج به آواي chukar, chukar ,… تبديل ميگردد و از فواصل دور قابل شنيدن است. از اين رو نام کبک را Chukar Partridge گذاشته اند.

 

عادات غذايي:

 

کبک معمولا از گياهان شامل علفها و دانه هاي آنها, برگ گياهان و ميوه بوته ها بر اساس فراواني و دسترسي فصلي تغذيه مي کنند.

غذاهاي جانوري: حشرات

غذاهاي گياهي: گيلهان سبز, برگها, دانه ها, حبوبات و ميوه ها

 

اهميت منفي اقتصادي براي انسان:

 

کبک به پراکندگي و رشد علفهاي هرزه کمک مي کند. همچنين کبک مستعد ابتلا به بيماري هاي مرغي بوده و در مزارع پرورش اين پرنده, مي تواند آن را به انسان منقل کند.

 

اهميت مثبت اقتصادي براي انسان:

 

کبک Chukar اولين پرنده اي قابل شکار است که در سال 1893 به آمريکاي شمالي وارد شده و براي آژانس هاي شکار در اين منطقه ايجاد درآمد کرده است. دشواري شکار اين پرنده و وجود آن در دامنه ها و مناطق دوردست, شکار اين پرنده را براي شکارچيان جذاب مي کند. گوشت کبک نيز از طعم بسيار خوشمزه اي برخوردار است.

 

وضعيت بقا:

 

نسل کبک ها به صورت جهاني در معرض خطر نيست. در اکثر مناطق, جمعيت آنها ثابت بوده يا در حال افزايش است. با وجو اين, با از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي و شکار بيش از حد, ممکن است بر جمعيت آنها موثر باشد. همچنين انتقال بيماري از مرغ هاي خانگي و يا بوقلمون ها, مي تواند بر جمعيت آنها اثر گذارد.

 

رفتار کبک ها

دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي  نويسنده ی صاحب نام معاصر در مقاله ای که اصلا مربوط به زيست شناسی نيست، مطلب جالبی درباره ی رفتار کبک نوشته است. او از جمله نوشته است که: "...كبك يك هواشناس دقيق است و ضمناً قانون تنظيم خانواده را هم مراعات مي كند، بدين معني كه در سال هاي خشكسالي و كم باران، تخم مي گذارد ولي از روي تخم برمي خيزد _ و طبعاً تخم ها فاسد مي شوند. زيرا مي داند كه جوجه ها در بهار خشك آن سال بدون دانه خواهند ماند، - بچه ناوردن، به از شش ماهه افكندن جنين..."
اگر اين مطلب را به صورت سوال دربياوريم، حتما سوالی خوب و تفسيری از آب در می آيد. از آن سوال ها که عمق يادگيری را اندازه می گيرند.

 

منتظره مصالب بعدی باشيد...

کبک- مظهر طبیعت ایران

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

 

خــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

وقتی کانال فرانسوی شکار و ماهیگیری رو توی ماهواره نگاه میکنم میبینم ما هنوز خیلی عقبیم. وقتی میبینم که شکار رو دادن به بخش خصوصی و پرنده ها و حیوونات رو پرورش میدن بعد ولشون میکنن تو بیابون و پروانه شکار صادر میکنن. شکارچی با خیال راحت میره شکار و نه محیط زیست نابود میشه و نه شکارچی مجبور به زدن شکار ماده یا بره میشه دلم یه جوری میشه. وقتی میبینم شکارچی اونقدر انتخاب برای شکار داره که ماده ها و بچه ها رو شکار نکنه. وقتی شکارچی مطمئن باشه این پول پروانه ای که داره میده حتما میتونه شکار بزنه خیلی تو روحیه شکار و شکارگری فرق میکنه. دیگه شکارکشی راه نمیافته. پارسال در یه حرکت بی سابقه که از سازمان محیط زیست ایران بسیار بعید بود دیدیم که در ازای پروانه ای که به شکارچی ها دادن این امکان رو گذاشتن که اگر شکارچی نتونست طروفه خوبی بزنه بیاد و پولش رو پس بگیره... بخدا من کسایی رو میشناسم که حاضرن چند برابر پول پروانه بدن ولی مطمئن باشن که منطقه شکار داره.
نکته جالب دیگه ای که تو این کانال میبینم اینکه وقتی یه شکارچی برای شکار کبک میره دیگه به سمت پرنده دیگه ای شلیک نمیکنه. اینجا هر جنبده ای که تکون بخوره به سمتش شلیک میشه. ( داستان اون سارگپه که چندی پیش نوشتم رو یادتونه؟) چقدر راه دیگه مونده تا ما بتونیم مثه اونا بریم شکار؟
اینا رو که مینوشتم یاد مردی افتادم که چندی پیش کلی هزینه کرد و یه باشگاه صید ماهی خصوصی تو مشهد افتتاح کرد. نه تنها هیچ کمکی از جایی بهش نشد حتی زمانی که داشت با ورشکستگی اونجا رو جمع میکرد سازمان آب اجازه نداد ماهی هایی که خودش پرورش داده بود رو جمع کنه و بفروشه. فرق از اینجا تا اونجا خیلیه؟
تو این کانال میبینم که حداقل 200 تا 300 نفر با این روش استخدام شدن. از افرادی که برای پرورش و تربیت حیوونات هستن بگیر تا مامور صدور پروانه و کنترل صید و ....
جالب اینجاست که نه تنها در این مورد که در همه موارد مسئولین ما حتی حاضر به کپی برداری از ایده های بقیه نیستن.
هر چی بنویسم کم نوشتم فقط میدونم که هر چقدر هم که تذکر داده بشه این حکایتها همچنان باقیه..!!!

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

اخبارواطلاعات درمورد شکار وطبيعت از طريق  ايران شکار

iranshekar

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

ايران شکـــــــــــــــــــــــــار

 بورس لـــوازم مجـــاز شکــــاروماهيگيری افتتاح شد

عرضه کننده :

انواع تفنگ بادی . دوربين شکاری . لوازم ماهی گيری . لوازم کوهنوردی . چادر . کيسه خواب . کوله پشتی . انواع سی دی و مجله های آموزش شکار وماهيگيری ...

 تعميرات کليه لوازم شکاروماهيگيری

 

کليه سفارشات لوازم خارجی شکار وماهيگيری پذيرفته می شود

نشانی:کرج خيابان چالوس ابتدای خيابان برغان روبروی بانک ثامن الائمه(ع)

همراه:۰۹۱۲۳۶۱۹۶۰۹

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

ايران شکارهمگام باشما درطبيعت

  
نویسنده : ايرن شكار ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :